Sociální odpovědnost

Udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost znamená takový přístup, který dokáže uspokojovat potřeby současné doby, ale zároveň při tom neohrožuje schopnost budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby.

Problémy, jako je například změna klimatu či nedostatek pitné vody, jsou čím dál naléhavější. Každý z nás se musí na řešení těchto problémů podílet. Úloha soukromého sektoru je velmi významná - přináší inovace, investice a podnikatelské zkušenosti. Díky spolupráci s vládními orgány, neziskovými organizacemi a místními samosprávami mohou podniky pomáhat řešit problémy, které se týkají nás všech.

sociální odpovědnost

Společnost Coca-Cola HBC Česká a Slovenská republika usiluje o udržitelný rozvoj. Od roku 2002 pracujeme na snižování environmentálních dopadů naší činnosti a investujeme do místních komunit. Spolupracujeme s mnoha organizacemi na ochraně vodních zdrojů, zvyšování recyklace nebo na popularizaci aktivního životního stylu - pro příklad jmenujme naši kooperaci se systémem Eko-Kom.

Nejedná se o altruismus; tyto činnosti jsou dobré i pro naše podnikání. Díky tomu, že redukujeme naše environmentální dopady - např. množství vody použité na výrobu jednoho litru nápoje, snižujeme i naše krátkodobé náklady a dlouhodobá rizika a jsme tak čím dál efektivnější.